Prijavite se na sustav korisničkim imenom i lozinkom koje ste dobili od CARNeta. U slučaju problema, kontaktirajte nas.

Odjel informatike Hrvatskog autokluba sup@hak.hr
HAK - Hrvatski autoklub AZOO - Agencija za odgoj i obrazovanje CARNet - Hrvatska akademska i istraživačka mreža Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova